Zróbmy to razem!

(Edycja: Zmienić świat, warsztat 3/4)

Główne cele:

Rozwinięcie umiejętności pracy w zespole jako jednej z kluczowych w zmienianiu świata na lepsze

Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki: 

Czas: 

2h

Materiały:

1 paczka marshmallow (pianki, jojo), 1 paczka spaghetti, nitka, taśma papierowa, karteczki samoprzylepne (lub niewielkie kawałki papieru), komputer, projektor, głośniki

W przypadku opisanego poniżej Marshmallow Challenge przydatne będą stoły (po jednym na 4-osobową grupę), choć jeśli ich nie ma, można przeprowadzić zadanie na podłodze. 

Przebieg:

  1. Rozgrzewka (15 min)

Zaproś osoby uczestniczące do przedstawienia się (jeśli jeszcze się nie znają). Następnie poproś każdą osobę uczestniczącą, by wzięła post-it lub niewielką kartkę papieru i napisała 3 rzeczy o sobie – 2 prawdziwe i 1 fałszywą. Poproś, by uczestnicy i uczestniczki pisali/ły w wyraźny sposób, łatwy do odczytania dla innych. Następnie poproś uczestników i uczestniczki, by przyczepili/ły zapisane kartki do ubrania (np. przy użyciu papierowej taśmy), a następnie rozeszli/ły się i przeczytali/ły kartki innych osób. Ich zadaniem jest odgadnąć, która z zapisanych informacji jest fałszywa. Mogą porozmawiać z osobą, która zapisała informacje, by upewnić się, że odgadli/ły prawidłowo. Po krótkiej pogawędce i wymianie informacji uczestnicy i uczestniczki mogą poszukać kolejnej osoby, zgadując ponownie która informacja jest fałszywa. W razie potrzeby możesz pomóc uczestnikom i uczestniczkom w zapisaniu informacji (proponując odpowiednie słówka lub poprawną strukturę gramatyczną). Na koniec zapytaj, czy jest coś, czym  uczestnicy i uczestniczki chcą się podzielić z całą grupą – coś, co ich zaskoczyło lub czego nauczyli/ły się o innych dzięki temu ćwiczeniu.

  1. Mówienie i słuchanie: Marshmallow Challenge (45 min)

Zmiana świata – motyw przewodni tej edycji – nie jest możliwa w pojedynkę, o czym wspominali/łyśmy już podczas Gry Światozmieniaczy/ek. Dzisiaj przyjrzymy się, co możemy zrobić, by razem skutecznie zmieniać świat na lepsze. 

Podziel uczestników i uczestniczki na 4-osobowe zespoły (np. prosząc ich o wylosowanie kartek z różnymi numerami lub kolorami). Poproś każdy nowo utworzony zespół, by usiadł przy przygotowanych wcześniej stołach – jeden zespół przy jednym stole. Na każdym stole znajdują się: 1 marshmallow (pianka), 20 nitek spaghetti, 1 metr nitki i 1 metr papierowej taśmy klejącej. Zadaniem zespołów jest zbudowanie jak najwyższej wieży, przy czym pianka (marshmallow) powinna znaleźć się na szczycie. Pianki nie można zjeść ani przekroić. Kiedy czas się skończy, zmierzysz wysokość wieży od stołu (powierzchni) do pianki. Nawet jeśli wieża jest wyższa, zmierzysz ją jedynie do pianki. Na wykonanie zadania uczestnicy i uczestniczki mają dokładnie 18 minut (możesz umieścić zegar w widocznym miejscu lub skorzystać z projektora i opcji odliczania online). Kiedy czas się skończy, uczestnicy i uczestniczki zostawiają wieżę tak jak jest i od tego momentu nie wolno im już jej dotykać. Wieża powinna stać sama (nie można jej przymocowywać do ściany, krzesła, sufitu itp.). Upewnij się czy instrukcja jest jasna dla osób uczestniczących. Jeśli tak – rozpocznij odliczanie. W tle możesz puścić energetyczną muzykę. 

Po 18 minutach zmierz wieże.

Zanim przejdziecie do wspólnego podsumowania, daj zespołom kilka minut na przedyskutowanie całego procesu. Jakie było to dla nich doświadczenie? Jakie strategie budowania wieży wybrali/ły? Jak pracowało im się w zespole?

Po kilku minutach dyskusji poproś każdy zespół o podzielenie się swoimi przemyśleniami. Następnie zadaj uczestnikom i uczestniczkom bardziej ogólne pytania:

Pokaż uczestnikom i uczestniczkom 6-minutowy film, który prezentuje, jak różne grupy radzą sobie z Marshmallow Challenge

Przedyskutujcie film.

Pytania pomocnicze:

Są różne możliwości podsumowania tego ćwiczenia. My sugerujemy skoncentrowanie się na dwóch zagadnieniach: pracy zespołowej i wyznaczaniu celów. Dlaczego praca zespołowa jest ważna, co wnosi do projektu? I dlaczego ważne jest wyznaczanie celów (symbolizowanych przez piankę w tym ćwiczeniu)?.

  1. Czytanie: role zespołowe Belbina (15 min)

Wydrukuj krótki opis 9 ról zespołowych opisanych przez Belbina (Załącznik 1) i zawieś je na ścianach wokół sali. Poproś uczestników i uczestniczki, by przeczytali/ły każdy opis i zastanowili/ły się, która osoba w ich zespole podczas Marshmallow Challenge reprezentowała którą rolę. Poproś ich również, aby podkreślili/ły słowa, które są dla nich niezrozumiałe. Gdy uczestnicy i uczestniczki skończą czytać, wyjaśnij podkreślone słowa i krótko przedyskutuj ideę ról zespołowych – co uczestnicy i uczestniczki myślą o tej koncepcji? Czy jej znajomość może się przydać w budowaniu zespołów?

Naklejenie tekstów na ściany pozwala na odrobinę ruchu i przemieszanie się uczestników i uczestniczek. Możesz jednak rozważyć również inne opcje, takie jak wręczenie tekstów osobom uczestniczącym do samodzielnego przeczytania lub zaproszenie do zrobienia zdjęcia tekstom i czytania ze swoich telefonów. Pamiętaj, aby wydrukować teksty używając większej czcionki, tak by były czytelne dla osób słabiej widzących oraz przygotuj alternatywę (na przykład nagraną wersję audio lub dedykowanego asystenta/kę), jeśli spodziewasz się na warsztatach osób niewidomych.

  1. Pisanie, czytanie i mówienie: informacje zwrotne (30 min)

Daj uczestnikom  i uczestniczki kartki w różnych rozmiarach i długopisy. Zaproś ich do wykonania dwóch zadań:

Poproś uczestników i uczestniczki, aby skupili/ły się jedynie na mocnych stronach każdej osoby.

W razie potrzeby pomóż uczestnikom i uczestniczkom ze słownictwem i strukturą zdań, możesz również dostarczyć słowniki lub zasugerować użycie słowników internetowych. Poproś, by osoby zapisały informacje zwrotne w czytelny dla innych sposób.

Kiedy uczestnicy i uczestniczki skończą pisać, poproś, by przekazali/ły kartki z informacją zwrotną osobie, do której została skierowana. Daj uczestnikom i uczestniczkom kilka minut na przeczytanie informacji zwrotnych od innych i porównanie ich z własnymi przemyśleniami na swój temat. Następnie zapytaj każdą osobę o wrażenia i przemyślenia, które przychodzą im do głowy po przeczytaniu informacji zwrotnych. Jeśli grupa jest zbyt duża, możesz podzielić uczestników i uczestniczki na mniejsze zespoły, aby mieć pewność, że każda osoba ma szansę zabrać głos.

5. Podsumowanie (15 min)

Zaproś uczestników i uczestniczki do końcowej rundki. Zadbaj o to, by każdy i każda mógł/a opowiedzieć o tym, co zabiera z warsztatu. Ostatnie ćwiczenie może być trudne lub poruszające dla niektórych uczestników/czek, ważne jest więc, by usłyszeć głos każdej osoby. Na koniec poproś osoby uczestniczące o wypełnienie ewaluacji.

Po warsztatach możesz podzielić się z uczestnikami i uczestniczkami materiałami dodatkowymi (Załącznik 2) oraz słownikiem (Załącznik 3).

Chcesz samodzielnie przygotować i przeprowadzić warsztaty sayBabel na ten lub inny temat? Potrzebujesz więcej informacji? Możesz je znaleźć w zakładce sayBabel lub kontaktując się z nami.

loga