Różnorodność

(Edycja: Podróż jako metafora życia, warsztat 3/4)

Główne cele:

Zrozumienie potencjału wynikającego z różnorodności i rozwijanie kompetencji międzykulturowych

Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki: 

Czas: 

2h

Materiały:

Papier/tektura, kleje, taśma klejąca, nożyczki, linijka, ołówki, plakat/flipchart, markery

Do tego warsztatu potrzebne będą również dwie oddzielne przestrzenie, w których osoby uczestniczące podzielone na dwie grupy nie widzą się nawzajem (drugą przestrzenią, oprócz sali szkoleniowej, może być inny pokój, korytarz lub przestrzeń na zewnątrz, o ile pogoda na to pozwala).

Przebieg:

  1. Rozgrzewka (15 min)

Poproś uczestników i uczestniczki, by opowiedzieli/ły historię swojego imienia: kto dał im to imię? Czy znają jego znaczenie? Czy im się podoba? Czy pamiętają jakąś ciekawą historię związaną z ich imieniem? Zacznij od siebie, dając przykład historii, a następnie poproś osobę obok Ciebie, by kontynuowała. Dla niektórych osób mówienie na forum grupy po angielsku może nadal stanowić wyzwanie, pomagaj więc i zachęcaj w razie potrzeby, doceniając nawet krótką wypowiedź. Na koniec przedstaw temat dzisiejszego warsztatu: różnorodność. Wszyscy mamy różne imiona, a także różne cechy, przekonania, potrzeby, pochodzenie kulturowe itp. Różnorodność możemy dostrzec już w tym ćwiczeniu, zwłaszcza jeśli w grupie są osoby pochodzące z innych krajów. W wielu kulturach imiona mają swoje specjalne znaczenie i mogą różnić się od imion używanych w naszym kraju.

  1. Mówienie, słuchanie i pisanie: kwiat (20 min)

Podziel osoby uczestniczące na mniejsze grupy po 4-6 osób. Daj każdej grupie plakat/flipchart i zaproś do narysowania kwiatu przypominającego stokrotkę, który będzie miał tyle płatków, ile jest osób w grupie. Jeden płatek należy do jednej osoby. Zadaniem grupy jest zapisanie w środku kwiatka tego, co wszystkie osoby w danej grupie mają ze sobą wspólnego, zaś na poszczególnych płatkach rzeczy, które są unikalne tylko dla danej osoby. Przykład wypełnionego kwiatka można zobaczyć w Załączniku 1. Daj grupom co najmniej 10-15 minut na wykonanie tego zadania, aby mogły wyjść poza oczywiste cechy, takie jak kolor oczu lub włosów i wejść w głębsze tematy, związane z umiejętnościami, doświadczeniami, marzeniami, hobby, przekonaniami itp.

Po 10-15 minutach poproś grupy o zaprezentowanie swoich kwiatów. Jedna osoba z grupy może przeczytać część środkową, a następnie każdy członek czy członkini grupy może przeczytać to, w czym jest wyjątkowy/a. Zauważ i doceń różnorodność w grupie.

  1. Mówienie: Derdianie (50 min)

Podziel uczestników i uczestniczki na dwie grupy: około ⅓ grupy otrzyma instrukcję “Engineers” (Załącznik 3), zaś reszta osób instrukcję „Derdians” (Załącznik 2). Przed rozpoczęciem upewnij się, że żadna z osób uczestniczących nie brała udziału w tym ćwiczeniu podczas innych warsztatów (w praktyce zdarza się to bardzo rzadko). Jeśli tak było, zaproś osoby, które znają już to ćwiczenie do roli Derdians (lub obserwatorów/ek). Jeśli osób w grupie jest więcej niż 20, możesz dodać rolę obserwatora/ki i poprosić osoby, które tę rolę otrzymają, by obserwowały przebieg ćwiczenia i zapisywały swoje spostrzeżenia, którymi podzielą się podczas podsumowania. Grupę podzielić możesz losowo, pozwalając ludziom wylosować jedną z instrukcji (podawaj instrukcje odwrotną stroną, tak by osoby nie mogły zacząć ich czytać, zanim je do tego zaprosisz) lub sam/a zdecyduj kto otrzyma którą rolę, jeśli wystarczająco dobrze znasz swoich uczestników i uczestniczki. Zanim osoby uczestniczące zaczną czytać instrukcje, poproś ich, aby szybko spojrzeli na sam tytuł i jeśli tytuł ich instrukcji brzmi „Derdians” – pozostali w sali szkoleniowej, zaś jeśli tytuł brzmi “Engineers” – powinni wyjść do innego, przygotowanego wcześniej pomieszczenia. Dopiero gdy obie grupy znajdują się w oddzielnych przestrzeniach, poproś uczestników i uczestniczki, by dokładnie przeczytali/ły swoje instrukcje.

Przed warsztatami przeczytaj uważnie instrukcję dla Derdian i dla Inżynierów/ek, by dobrze zrozumieć sens tego ćwiczenia. W skrócie, Derdianie to gra o różnicach kulturowych. Zadaniem Inżynierów/ek jest nauczenie Derdian, jak zbudować most (symbolizowany przez most z papieru). Pierwsze 15 minut gry Inżynierowie/ki mają na zaprojektowanie mostu – w czasie projektowania powinni mieć już do dyspozycji wszystkie materiały (trzeba je więc wcześniej przygotować w drugim pomieszczeniu lub przekazać Inżynierom/kom podczas czytania instrukcji). Most można zbudować między dwoma krzesłami stojącymi w odległości 1 metra od siebie – przygotuj krzesła w odpowiedniej odległości zarówno w pomieszczeniu, w którym naradzają się Inżynierowie/ki, jak i w Derdii (a więc głównej sali szkoleniowej, w której przebywają Derdianie), odległość powinna być zawsze taka sama. Podczas gdy Inżynierowie/ki projektują most, Derdianie ćwiczą i uczą się na pamięć swoich nawyków i zachowań tak, by podczas gry mogli/ły odgrywać je bez zaglądania do instrukcji. Poproś ich, by na czas wizyty Inżynierów/ek ukryli instrukcje, aby żaden z Inżynierów/ek nie mógł ich przeczytać. Jako osoba prowadząca, przechodź od grupy do grupy upewniając się czy wszystkie instrukcje są jasne i motywując do wykonania danego zadania – zaprojektowania mostu lub praktykowania derdiańskich nawyków. Oczywiście Inżynierowie/ki nic o Derdii nie wiedzą i tak powinno pozostać, dopóki nie „przybędą” do kraju (czyli pomieszczenia, w którym przebywają Derdianie).

Po 15 minutach zaproś Inżynierów/ki do Derdii i poinformuj wszystkich, że mają 25 minut na zbudowanie mostu. Most od podstaw wybudowany musi być przez Derdian, Inżynierowie/ki mogą im jedynie przekazywać instrukcje. Od tego momentu nie ingeruj już w grę, obserwuj, co się dzieje, rób notatki, zapisuj spostrzeżenia szczególnie te dotyczące reakcji na kontakt z różnorodnością i różnicami międzykulturowymi, by podzielić się nimi podczas podsumowania. Po 25 minutach (lub wcześniej, jeśli grupa zakończy budowanie mostu) zakończ ćwiczenie zapraszając osoby uczestniczące do podsumowania.

Pytania pomocnicze na podsumowanie:

Derdia to oczywiście tylko metafora. Czym może być Derdia w prawdziwym życiu? Zwróć uwagę, że nie chodzi tylko o ludzi z różnych krajów, ale nawet w tym samym kraju mamy wiele grup, które mogą mieć trudności w porozumiewaniu się i zrozumieniu ze względu różnicę w zainteresowaniach, miejscu zamieszkania, wieku, itp.

To ćwiczenie może być dość emocjonalne dla niektórych osób, więc zanim przejdziesz do następnej części, upewnij się, że uczestnicy i uczestniczki wyszli ze swoich ról Derdian i Inżynierów/ek. Możesz poprosić ich o „zdjęcie” roli, jakby była ona kostiumem, co pozwoli w sposób symboliczny pozbyć się danej roli.

Z naszego doświadczenia wynika, że ​​ludzie zwykle wynoszą sporo przemyśleń z tego ćwiczenia, przy okazji dobrze się bawiąc. W czasach Covidowych instrukcje mogą wymagać pewnej modyfikacji – np. Derdianie zamiast utrzymywać kontakt za pomocą dotyku bezpośredniego mogą komunikować się dotykając inną osobę długopisem (możesz też znaleźć inny kreatywny sposób i dostosować do niego instrukcje).

  1. Mówienie i pisanie: różnorodność (20 min)

Podziel uczestników i uczestniczki na małe 2-4 osobowe grupy . Zaproś ich do omówienia i zapisania wniosków z dyskusji na dwa tematy (np. w formie tabeli):

Po kilku minutach dyskusji w mniejszych grupach, podsumuj ćwiczenie na forum, zbierając wszystkie odpowiedzi na jednej tablicy/flipcharcie. Możesz poprosić każdą grupę, aby wymieniła jedną korzyść i jedno wyzwanie, a następnie przejść do następnej grupy i poprosić o kolejną korzyść i kolejne wyzwanie bez powtarzania tego, co już zostało powiedziane. Kontynuuj, aż zostaną przedstawione wszystkie odpowiedzi.

5. Podsumowanie (15 min)

Zaproś uczestników i uczestniczki do rundki podsumowującej. Możesz poprosić ich o zajęcie miejsca w sali, w zależności od ich zadowolenia z warsztatu – im bliżej środka, tym większe zadowolenie. Poproś każdą osobę o wyrażenie opinii na temat warsztatu i wyjaśnienie, dlaczego wybrała to konkretne miejsce. Na koniec zaproś osoby uczestniczące do wypełnienia ewaluacji.

Po warsztatach możesz podzielić się z uczestnikami i uczestniczkami materiałami dodatkowymi (Załącznik 4).

Chcesz samodzielnie przygotować i przeprowadzić warsztaty sayBabel na ten lub inny temat? Potrzebujesz więcej informacji? Możesz je znaleźć w zakładce sayBabel lub kontaktując się z nami.

loga