Odpowiedzialne podróżowanie

(Edycja: Podróż jako metafora życia, warsztat 4/4)

Główne cele:

Refleksja nad koncepcją odpowiedzialnego podróżowania oraz nad tym, jak możemy uczynić nasze podróżowanie bardziej odpowiedzialnym

Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki: 

Czas: 

2h

Materiały:

Plakaty/flipcharty, markery, papier (najlepiej recyklingowy/ponownego użytku), długopisy, dostęp do internetu, przedmioty, które odpowiedzialni/e turyści/tki mogą mieć w swoim plecaku (patrz: podsumowanie)

Przebieg:

  1. Rozgrzewka (20 min)

Zaproś osoby uczestniczące do przedstawienia się (jeśli jeszcze się nie znają). Następnie podziel uczestników i uczestniczki na małe 3-4 osobowe grupy. Daj każdej grupie jeden plakat/flipchart oraz markery i zaproś do narysowania portretu odpowiedzialnego turysty/ki. Co robi/czego nie robi odpowiedzialny/a turysta/ka? Jak się zachowuje, co zabiera, o czym pamięta? Poproś uczestników i uczestniczki, by spojrzeli na temat nie tylko z punktu widzenia osobistego bezpieczeństwa, ale też szerszej perspektywy lokalnych społeczności i środowiska. Po 10 minutach pracy w grupach poproś grupy o zaprezentowanie swoich portretów.

  1. Mówienie i słuchanie: debaty (55 min)

Ponieważ to już ostatnie spotkanie w ramach tej edycji, zaproś uczestników i uczestniczki do nowego wyzwania – debatowania w języku angielskim. Podziel osoby uczestniczące na dwie grupy: „za” i „przeciw”. Możesz pogrupować uczestników i uczestniczki według ich opinii, o wiele ciekawsze jednak może być podzielenie ich losowo lub nawet wbrew ich opiniom – daje to lepszą okazję do spojrzenia na dany problem z nowej perspektywy. Każda grupa ma 10 minut na przygotowanie argumentów i wybór reprezentantów/ek, którzy/e przedstawią argumenty podczas właściwej debaty.

Debata 1

Temat do dyskusji: Airbnb to dobre rozwiązanie z punktu widzenia odpowiedzialnego podróżowania

Krok 1 (2 minuty) – wyjaśnij zasady debaty numer 1, przedstawiając wszystkie opisane poniżej kroki 

Krok 2 (10 minut) – uczestnicy i uczestniczki w dwóch grupach („za” i „przeciw”) przygotowują argumenty i wybierają jedną osobę, która przedstawi je we właściwej debacie

Krok 3 (6 minut) – jeden reprezentant/ka z każdego zespołu przedstawia argumenty przygotowane przez grupę, każdy reprezentant/ka ma 3 minuty na zabranie głosu

Krok 4 (5 minut) – krótko podsumuj dyskusję skupiając się na procesie, a nie na temacie (nie otwierając ponownie omawianych kwestii)

Jeśli chcesz, możesz zaproponować głosowanie, w którym osoby uczestniczące wybiorą zespół, który lepiej poradził sobie w debacie. Głosować mogą przechodząc na odpowiednią stronę (“za” lub “przeciw”) albo zapisując na kartce, która drużyna ich zdaniem wygrała. Może to być dobry sposób na zakończenie debaty, nie zawsze jednak konieczny, jako że wnosi element rywalizacji. 

Po zakończeniu zaproś uczestników i uczestniczki do drugiej, nieco bardziej kompleksowej debaty.

Debata 2

Temat do dyskusji: wolontariat zagraniczny to dobre rozwiązanie z punktu widzenia odpowiedzialnego podróżowania

Krok 1 (2 minuty) – wyjaśnij zasady debaty numer 2, przedstawiając wszystkie opisane poniżej kroki 

Krok 2 (10 minut) – uczestnicy i uczestniczki w dwóch grupach („za” i „przeciw”) przygotowują argumenty i wybierają przedstawicieli/ki do właściwej debaty. Zamień grupy tak, aby ci, którzy byli „za” w pierwszej debacie, mogli teraz reprezentować „przeciw” i odwrotnie. Tym razem grupy wybierają po 3 reprezentantów/ki (mówców/czyń) i przygotowują nie tylko argumenty, które wspierają narzucony im punkt widzenia, ale też zastanawiają się nad argumentami, których użyć może strona przeciwna, przygotowując potencjalne odpowiedzi. Zanim czas dobiegnie końca, powinni też podzielić argumenty pomiędzy mówcami/czyniami i zdecydować kto będzie mówił/a jako pierwszy, drugi, a kto jako trzeci.

Krok 3 (14 min) – trzej reprezentanci/tki każdej ze stron przychodzą na środek i siadają naprzeciw siebie. Reprezentanci/ki zabierają głos w następującej kolejności:

  1. Mówca/czyni 1 „za” – 3 minuty
  2. Mówca/czyni 1 „przeciw” – 3 minuty
  3. Mówca/czyni 2 „za” – 2 minuty
  4. Mówca/czyni 2 „przeciw” – 2 minuty
  5. Mówca/czyni 3 „za” – 2 minuty
  6. Mówca/czyni 3 „przeciw” – 2 minuty

Mówcy b-f nie tylko przedstawiają argumenty, ale też odpowiadają na argumenty przedmówcy/czyni.

Krok 4 (5 minut) – krótko podsumuj dyskusję skupiając się na procesie, a nie na temacie (nie otwierając ponownie omawianych kwestii)

3. Mówienie, czytanie, pisanie: alternatywne podróżowanie (30 min)

Istnieje wiele alternatywnych sposobów podróżowania, w tym spanie w czyimś domu lub wolontariat, a w Internecie znajduje się sporo stron i platform, które umożliwiają tego rodzaju doświadczenia. Podziel uczestników i uczestniczki na małe 3-6 osobowe grupy. Daj każdej grupie nazwę jednej z platform wymienionych poniżej i 15 minut na znalezienie danej platformy w Internecie, sprawdzenie i zrozumienie na czym ona polega oraz przygotowanie 2-3 minutowej prezentacji dla pozostałych grup. Prezentacja może zawierać też opinię grupy na temat tego na ile dana platforma jest odpowiedzialna/interesująca z punktu widzenia społecznie i ekologicznie odpowiedzialnej turystyki.

Aby podzielić osoby uczestniczące na grupy, możesz zapisać nazwy platform na małych karteczkach (powtarzając tę ​​samą nazwę tyle razy, ile chcesz, żeby było osób w grupie). Następnie poproś uczestników i uczestniczki, by odnalazły osoby, które wylosowały tę samą platformę.

Sugerowane platformy:

W zależności od czasu i wielkości grupy możesz wykorzystać wszystkie wskazane platformy, albo tylko część z nich. Po 15 minutach przygotowań zaproś grupy do przedstawienia wyników swojej pracy. Podsumowując, możesz dodać informacje o innych możliwościach wyjazdu za granicę, związanych np. z AIESEC (międzynarodowa organizacja studencka) czy Erasmus+. Erasmus+ oferuje szereg możliwości dla osób w różnym wieku (nie tylko wymiany studenckie, ale też szkolenia, krótko- i długoterminowe wolontariaty, współpracę między przedsiębiorcami itp. – sprawdź Materiały dodatkowe, aby uzyskać więcej informacji).

4. Podsumowanie (15 min)

Wróć do portretów odpowiedzialnego/ej turysty/ki przygotowanych na początku warsztatów. Czy osoby uczestniczące chciałyby dodać do nich coś nowego? Zaproś uczestników i uczestniczki do rundki podsumowującej. Dla urozmaicenia, możesz przynieść różne przedmioty, które odpowiedzialni/e turyści/ki mogą mieć w swoim plecaku i poprosić osoby uczestniczące o wybranie jednego, który odzwierciedla to, jak czują się po warsztacie i co z niego biorą dla siebie (przykłady przedmiotów: lina, latarka, butelka wody wielokrotnego użytku, mapa itp.). Na koniec zaproś osoby uczestniczące do wypełnienia ewaluacji.

Po warsztatach możesz podzielić się z uczestnikami i uczestniczkami materiałami dodatkowymi (Załącznik 1).

Chcesz samodzielnie przygotować i przeprowadzić warsztaty sayBabel na ten lub inny temat? Potrzebujesz więcej informacji? Możesz je znaleźć w zakładce sayBabel lub kontaktując się z nami.

loga