Odpowiedzialna konsumpcja żywności 2

(Edycja: Odpowiedzialna Konsumpcja, warsztat 3/4)  

Główne cele:

Identyfikacja globalnych współzależności związanych z odpowiedzialną konsumpcją żywności i zmotywowanie osób uczestniczących do zmiany nawyków konsumenckich.

Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki (w zależności od zadań, które wykonują podczas gry):

Czas: 

2h

Materiały:

Długopisy, papier (najlepiej makulaturowy/wielokrotnego użytku), duża mapa świata, kredki, markery, projektor, komputer i głośniki, koperty (po jednej na każde zadanie).

Do druku:

Zadania z Załącznika 1, wytnij i umieść po jednym w kopercie

Jeśli wybierzesz opcję zorganizowania „poszukiwania skarbów” (opisaną poniżej), przed spotkaniem ukryj koperty z zadaniami i zrób zdjęcia miejsc, w których zostały ukryte, aby podzielić się nimi z uczestniczkami i uczestnikami (np. przez grupę na facebooku czy whatsappie).

Przebieg:

  1. Rozgrzewka (5 min)

Poproś każdą osobę, by powiedziała swoje imię i jedną rzecz, którą lubi jeść. Zacznij od siebie i zaproś osobę po lewej by kontynuowała, albo weź piłkę i rzuć do wybranej osoby. Gdy ta skończy mówić, rzuca piłkę do kolejnej osoby (ta metoda sprawia, że ​​uczestnicy i uczestniczki są bardziej uważni, ponieważ muszą zapamiętać, kto się jeszcze nie wypowiadał/a).

  1. Mówienie i czytanie: Gra o żywności (55 min)

Podziel grupę na mniejsze zespoły składające się z 4-5 osób. Możesz to zrobić przez szybką grę w „atomy”. Uczestnicy i uczestniczki chodzą po sali. Jako osoba prowadząca od czasu do czasu podajesz numer, a zadaniem osób uczestniczących jest utworzenie grup składających się dokładnie z takiej ilości osób. Na przykład, gdy powiesz dwa, osoby chodzące po sali powinny jak najszybciej znaleźć osobę, z którą stworzą parę. Potem rozdzielają się i zaczynają znowu chodzić po sali, a Ty podajesz kolejny numer, np. sześć. Oznacza to, że osoby uczestniczące powinny znaleźć 5 innych osób, z którymi utworzą grupę. Po kilku rundach podaj liczbę, którą chcesz mieć w każdym zespole na czas Gry o żywności, na przykład: cztery!

Po utworzeniu zespołów, wyjaśnij zasady gry. 

Na środku pomieszczenia znajdują się koperty z zadaniami. Na każdej kopercie znajduje się nazwa danego zadania. Na znak startu każda grupa podchodzi i wybiera zadanie, które chce wykonać. Następnie otwiera kopertę, czyta zadanie i wykonuje je zapisując odpowiedź na osobnej kartce (to ważne, grupy nie zapisują odpowiedzi na zadaniu, bo z tego samego zadania mogą potem skorzystać inne grupy). Kiedy dana grupa skończyła wykonywanie zadania, odkłada kopertę na środek i bierze kolejną. Wszystkie grupy pracują równolegle nad wybranymi przez siebie zadaniami. Czas i ilość zadań warto dostosować do wielkości i zaangażowania grupy, zadań powinno być przynajmniej 8, a czas na ich wykonanie nie krótszy niż 50 minut. Osoba prowadząca sprawdza, czy polecenia są zrozumiałe. Przykładowe zadania wraz z dodatkowymi materiałami i komentarzami znajdują się w Załączniku 1. Przygotowując grę wydrukuj tylko treść zadań, odpowiedzi i komentarze zostaw dla siebie.

Jeśli warunki na to pozwalają, możesz również zorganizować grę w formie “poszukiwania skarbów”, chowając koperty na zewnątrz i udostępniając zespołom zdjęcia miejsc, w których zostały ukryte. W tym przypadku zespoły czytają dane zadanie i odkładają kopertę tam, gdzie była ukryta. Ta wersja jest bardziej aktywna i przynosi zazwyczaj więcej radości, więc jeśli warunki i pogoda na nią pozwalają, zdecydowanie ją polecamy.

  1. Mówienie i słuchanie: podsumowanie gry (45 min)

Podsumowując grę, przejdźcie razem przez wszystkie zadania, słuchając odpowiedzi każdego zespołu. Popraw lub uzupełnij odpowiedzi, podając dodatkowe informacje, pokazując zdjęcia czy filmy zgodnie z sugestiami wskazanymi pod każdym zadaniem w Załączniku 1. Ważne, by podsumowanie przebiegało w sposób dynamiczny i interaktywny, angażujący osoby uczestniczące. Wyjaśnij również słowa w języku angielskim, które mogą być dla uczestników i uczestniczek trudne czy niezrozumiałe. Przeznacz więcej czasu na pytania, które ciekawią osoby uczestniczące, nie zatrzymując się dłużej przy tych, które nie są dla nich aż tak interesujące, lub tych, na które osoby uczestniczące udzieliły pełnej i poprawnej odpowiedzi. Sugerowane w Załączniku 1 odpowiedzi zawierają dużo informacji – nie musisz dzielić się nimi wszystkimi. Przeplataj również odpowiedzi zawierające filmy lub elementy interaktywne z tymi, które opierają się jedynie na rozmowie. Pokaż na projektorze zdjęcia roślin, o których mówisz, użyj mapy, aby pokazać wymienione w dyskusji kraje, itd.

  1. Podsumowanie (15 min)

Poproś osoby uczestniczące, by podzieliły się tym, co wynoszą z warsztatu i co chciałyby zmienić w swoim życiu w kwestii odpowiedzialnej konsumpcji. Podsumowanie możesz przeprowadzić w formie rundki lub z użyciem piłki, jak na początku spotkania. Na koniec zaproś osoby uczestniczące do wypełnienia ewaluacji.

Po warsztatach możesz podzielić się z uczestnikami i uczestniczkami słownikiem (Załącznik 2). Jeśli chcesz podzielić się materiałami dodatkowymi – sprawdź i udostępnij linki z Załącznika 1.

Chcesz samodzielnie przygotować i przeprowadzić warsztaty sayBabel na ten lub inny temat? Potrzebujesz więcej informacji? Możesz je znaleźć w zakładce sayBabel lub kontaktując się z nami.

loga