Odpowiedzialna konsumpcja żywności 1

(Edycja: Odpowiedzialna Konsumpcja, warsztat 2/4)  

Główne cele:

Omówienie najważniejszych kwestii związanych z odpowiedzialną konsumpcją żywności

Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki: 

Czas: 

2h

Materiały:

Długopis (1 dla każdej osoby uczestniczącej), papier (najlepiej makulaturowy/ponownego użytku), duża mapa świata, projektor, komputer i głośniki (jeśli zdecydujesz się skorzystać z zaproponowanego w scenariuszu filmu).

Do druku:

Większość wydruków wymaga pocięcia przed warsztatem.

Przebieg:

  1. Rozgrzewka (10 min)

Zaproś osoby uczestniczące do przedstawienia się (jeśli jeszcze się nie znają). Następnie zaprezentuj uczestnikom i uczestniczkom cytat z wypowiedzi Martina Luthera Kinga „Zanim skończysz śniadanie, zależałeś/aś już od połowy świata” (możesz cytat zapisać na kartce i powiesić w widocznym miejscu, tak by pozostał widoczny przez cały czas trwania warsztatu). Poproś uczestników i uczestniczki, by przez 5 minut przedyskutowali/ły w parach, jak rozumieją ten cytat. Jak odnosi się on do tematu dzisiejszego warsztatu? Poproś kilka par/osób, które czują się gotowe do publicznego mówienia po angielsku, aby podzieliły się swoimi przemyśleniami w 2-3 zdaniach.

  1. Rozgrzewka 2 (5 min)

Wręcz każdej osobie uczestniczącej nazwę kraju (Załącznik 1). Zadaniem uczestników i uczestniczek jest stworzenie grup z osobami, które wylosowały kraje leżące na tym samym kontynencie. W razie wątpliwości, pozwól osobom uczestniczącym skorzystać z mapy.

  1. Mówienie i słuchanie: Skąd pochodzi nasze śniadanie? (15 minut)

Wręcz każdej z nowo utworzonych grup nazwy produktów, które spożywać możemy na śniadanie oraz nazwy krajów, w których są produkowane. Potnij je jeszcze przed warsztatem (Załącznik 2). Zadaniem grup jest dopasowanie produktu do krajów, które są głównymi eksporterami danego towaru. Na każdy produkt przypadają trzy kraje (główni eksporterzy). Po kilku minutach sprawdźcie razem odpowiedzi, pokazując kraje na dużej mapie. Wróć do cytatu z początku warsztatu. Czy uczestniczki i uczestnicy rozumieją go teraz inaczej?

Podsumowując, możesz przedstawić historię kawy, jednego z produktów wymienionych w zadaniu, produkowanej ekologicznie przez niewielką społeczność w północnym Peru. Możesz wykorzystać historię i zdjęcia opublikowane tutaj.

  1. Mówienie i czytanie: Kto na tym zarabia? (20 minut)

Podziel uczestników i uczestniczki na nowe 5-osobowe grupy. Każda osoba w grupie otrzymuje inną rolę spośród:

Jeśli grupy nie da się podzielić na 5-osobowe zespoły, możesz przydzielić rolę pracownika/czki plantacji więcej niż jednej osobie z grupy lub zaprosić kilka osób do roli obserwatora/ki, którzy pomogą Ci później podsumować grę.

Każda osoba otrzymuje szczegółowy opis roli (Załącznik 3). Ćwiczenie to pochodzi z materiału “Understanding the SDGs” stworzonego przez organizację Development Perspective. Na stronach 97-99 wskazanego materiału znajdziesz ładnie przygotowane, gotowe do druku opisy ról wraz ze zdjęciami.

Wyjaśnij grę uczestnikom i uczestniczkom. Każdy/a wciela się w rolę osoby pracującej na różnych etapach łańcucha dostaw bananów importowanych z plantacji w Ameryce Łacińskiej (lub na Wyspach Karaibskich). Załóżmy, że banan kosztuje 30p (około 1 zł). Zadaniem uczestników i uczestniczek jest wynegocjowanie, ile z tej kwoty powinno trafić do każdej osoby z grupy, grającej określoną rolę. Daj osobom uczestniczącym kilka minut na przeczytanie opisu roli i przygotowanie argumentów, a następnie zaproś do dyskusji. Każda grupa powinna podzielić pieniądze zgodnie z tym, co uważa za sprawiedliwe. Dla lepszego zobrazowania zadania, możesz wręczyć każdej grupie odpowiednią ilość “pieniędzy” (przygotowanych przed warsztatem, możesz skorzystać z pieniędzy z istniejących gier, np. monopoly lub po prostu zapisać odpowiednie nominały na małych kartkach). Podsumowując, poproś każdą grupę, aby przedstawiła, w jaki sposób podzieliła się pieniędzmi i porównaj to z obrazkiem banana, który pokazuje rzeczywisty podział (Załącznik 4). Omówcie wspólnie różnice między zaproponowanym przez grupy podziałem, a podziałem faktycznym. Jakie są konsekwencje takiego podziału zarobków? Czego osoby uczestniczące nauczyły się z tego ćwiczenia?

  1. Mówienie i pisanie: żywność a odpowiedzialna konsumpcja (20 min)

Jest wiele kwestii i wyzwań związanych z odpowiedzialną konsumpcją żywności, warunki pracy czy dystrybucja zysków to jedynie niektóre z nich. Spróbujmy przyjrzeć się bliżej innym kwestiom. Daj każdej osobie uczestniczącej kartę z nazwą konkretnego zagadnienia (Załącznik 5), rozdając je proporcjonalnie (tak by mniej więcej tyle samo osób otrzymało różne zagadnienia). Poproś uczestników i uczestniczki, by utworzyli/ły nowe grupy łącząc się z osobami, które mają napisaną tą samą nazwę zagadnienia na swojej kartce. Zadbaj, aby w każdej grupie były co najmniej 3 osoby. Jeśli uczestników i uczestniczek jest niewiele, weź pod uwagę tylko część zagadnień, wybierając na podstawie zainteresowań grupy lub własnej wiedzy w tym temacie. 

Zadaniem osób uczestniczących w nowych grupach jest przygotowanie plakatu/mapy myśli na temat zagadnień zapisanych na ich kartkach. Jakie problemy i wyzwania wiążą się z danym zagadnieniem? Dlaczego jest ono ważne z punktu widzenia odpowiedzialnej konsumpcji żywności? Jako osoba prowadząca wspieraj grupy, dla których zadanie może okazać się zbyt trudne, lub którym brakuje wiedzy w tym temacie. Po 10 minutach poproś każdą grupę o przedstawienie wyników swojej pracy.

  1. Czytanie i mówienie: Sprawiedliwy Handel (20 min)

Jednym z rozwiązań problemów przedstawionych w poprzednich ćwiczeniach jest Sprawiedliwy Handel. Podczas gdy uczestnicy i uczestniczki pracują w grupach nad poprzednim ćwiczeniem, zawieś na ścianach w całym pomieszczeniu opisy 10 zasad Sprawiedliwego Handlu (Załącznik 6).

Poproś osoby uczestniczące, by rozeszły się po sali, przeczytały zawieszone zasady i zaznaczyły trzy, które uważają za najważniejsze. Podsumuj „głosowanie”, podając wyniki i omawiając ideę Sprawiedliwego Handlu. Jakie są jego zalety i wady? (na przykład: zalety– dba o ludzi i środowisko, wady – produkty ze Sprawiedliwego Handlu są drogie i trudno dostępne).

Naklejanie tekstów na ściany pozwala na odrobinę ruchu i przemieszanie się uczestników i uczestniczek. Możesz jednak rozważyć również inne opcje, takie jak rozdanie osobom uczestniczącym tekstów do samodzielnego przeczytania lub umożliwienie im zrobienia zdjęć i czytania ze swoich telefonów. Pamiętaj, aby wydrukować teksty z czcionką wystarczająco dużą, by była czytelna również dla osób słabiej widzących i o przygotowaniu alternatywy (na przykład w postaci wersji dźwiękowej lub dedykowanego asystenta/ki), jeśli spodziewasz się osób niewidomych. 

  1. Mówienie: inne rozwiązania (15 min)

Jedną ze słabości Sprawiedliwego Handlu jest mała dostępność tego typu produktów w Polsce oraz ich wysoka cena. Co jeszcze możemy zrobić, aby wspierać odpowiedzialną konsumpcję żywności? Podziel uczestników i uczestniczki na małe grupy i zaproś ich do burzy mózgów – wypiszcie wszystkie możliwe i realne sposoby na to, by nasza konsumpcja żywności była bardziej odpowiedzialna. 

Przykłady pomysłów:

  1. Podsumowanie (15 min)

Poproś każdą osobę uczestniczącą, by zapisała jedną rzecz, którą od dziś będzie robić inaczej w kwestii konsumpcji żywności. Następnie poproś, by osoby podzieliły się swoim postanowieniem z innymi i podsumowały warsztat mówiąc o tym, co było dla nich najważniejsze. Na koniec zaproś osoby uczestniczące do wypełnienia ewaluacji.

Po warsztatach możesz podzielić się z uczestnikami i uczestniczkami materiałami dodatkowymi (Załącznik 7) oraz słownikiem (Załącznik 8).

Bibliografia:

Chcesz samodzielnie przygotować i przeprowadzić warsztaty sayBabel na ten lub inny temat? Potrzebujesz więcej informacji? Możesz je znaleźć w zakładce sayBabel lub kontaktując się z nami.

loga