Odpowiedzialna konsumpcja kosmetyków, zabawek, elektroniki i papieru

(Edycja: Odpowiedzialna Konsumpcja, warsztat 4/4)  

Główne cele:

Zapoznanie osób uczestniczących z zagadnieniami związanymi z odpowiedzialną konsumpcją elektroniki, kosmetyków, zabawek i papieru

Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki: 

Czas: 

2h

Materiały:

Flipchart/plakaty, markery, kredki, długopisy, przedmioty zachęcające do refleksji i dyskusji o kosmetykach, elektronice, zabawkach i papierze (przykłady wypisane są w treści scenariusza)

Do druku:

2-3 kopie załączników 1-4

Przebieg:

  1. Rozgrzewka (15 min)

Podczas rozgrzewki dobrze jest dać wszystkim osobom uczestniczącym szansę na wypowiedzenie choć kilku zdań po angielsku publicznie. To ostatnie warsztaty z tej edycji, miejmy nadzieję, że uczestnicy i uczestniczki nabrali już pewności w mówieniu i są gotowi/e na kolejne wyzwanie. Tego typu rozgrzewka przyda się też przed dalszą częścią warsztatu, kiedy osoby uczestniczące zostaną poproszone o przygotowanie prezentacji. Jako rozgrzewkę możesz zaproponować np. rundę pytań – zacznij od zadania pytania osobie po lewej stronie. Może to być proste lub głębokie pytanie, Ty decydujesz, np.: jakie były najlepsze wakacje w Twoim życiu, co lubisz robić w weekend, jaka jest Twoja ulubiona książka itp. Zapytana osoba ma nie więcej niż minutę na odpowiedź, po czym zadaje pytanie kolejnej osobie po lewej stronie. Ta odpowiada i zadaje kolejne pytanie, itd. Jeśli uczestnicy i uczestniczki nie znają swoich imion, możesz poprosić, by zapisali je na taśmie papierowej lub na kartce i przymocowali do ubrania.

  1. Mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie: przygotowanie prezentacji (45 min)

Podziel osoby uczestniczące na 4 grupy. Możesz podzielić uczestników i uczestniczki losowo lub według tematu, nad którym chcą pracować (kosmetyki, zabawki, papier, elektronika). Jeśli uczestników i uczestniczek jest niewiele, zrezygnuj z któregoś tematu. W grupie powinny być co najmniej 3 osoby, ale nie więcej niż 5.

Każda grupa otrzymuje swój własny zestaw przedmiotów i materiałów. Grupy mają około 40 minut na przeczytanie i obejrzenie materiałów, przedyskutowanie ich oraz przygotowanie na innych podstawie jasnej i ciekawej prezentacji dla pozostałych grup, w której z jednej strony przedstawiają jakie problemy wiążą się z zagadnieniem nad którym pracują, z drugiej – co my jako konsumenci i konsumentki możemy zrobić, żeby choć trochę zmienić sytuację na lepsze (to ważne!). Jeśli macie dostęp do Internetu, uczestnicy i uczestniczki mogą również poszukać własnych informacji związanych z tematem.

KOSMETYKI:

film

– Załącznik 1

– przedmioty pobudzające do refleksji i dyskusji, np. opakowania po kosmetykach z wykazem składników, reklamy kosmetyków (np. wycięte z czasopism), szminki lub inne artykuły do ​​makijażu, napis „testowane na zwierzętach”, kosmetyki naturalne lub przepisy na stworzenie własnych kosmetyków

ELEKTRONIKA

film

– Załącznik 2

historia światozmieniaczki z Kolumbii (jako przykład istniejących alternatyw), która recyklinguje niepotrzebne przedmioty, w tym elektroniczne śmieci i tworzy z nich instrumenty muzyczne w duchu zero-waste:

– przedmioty pobudzające do refleksji i dyskusji, np.. ładowarki z różnymi końcówkami, splątane kable, stary telefon, mp3

ZABAWKI

film

– Załącznik 3

historia światozmieniaczki (jako przykład istniejących alternatyw) – Biblioteka zabawek z Carrickmacross w Irlandii

– przedmioty pobudzające do refleksji i dyskusji, np.. reklamy zabawek, stare pluszaki, proste zabawki, fajne gadżety, Barbie

PAPIER I DREWNO

film

– Załącznik 4

historia światozmieniacza (jako przykład istniejących alternatyw) – papier produkowany na Sri Lance z odchodów słoni

– przedmioty pobudzające do refleksji i dyskusji, m.in. np. papierowa torba, papierowy talerz, czytnik e-booków, papier do drukowania, papier z recyklingu

  1. Mówienie: prezentacje (45 min)

Każda grupa ma 5 minut na przedstawienie swojego zagadnienia + 5 minut na dodatkowe dyskusję i pytania. Po każdej prezentacji skup się szczególnie na rozwiązaniach i działaniach, które możemy podjąć jako konsumenci i konsumentki. Zapisz je na tablicy lub flipcharcie.

  1. Podsumowanie (15 min)

Zapytaj osoby uczestniczące, które choć niewielkie rozwiązania z listy zapisanej na tablicy/flipcharcie mogłyby wprowadzić w życie już dzisiaj. Pogratuluj uczestnikom i uczestniczkom podjęcia wyzwania przygotowania prezentacji w języku angielskim i zapytaj o wrażenia z dzisiejszego warsztatu oraz z całej edycji dotyczącej odpowiedzialnej konsumpcji (możesz krótko przypomnieć o czym były pozostałe warsztaty). Na koniec zaproś osoby uczestniczące do wypełnienia ewaluacji.

Po warsztatach możesz podzielić się z uczestnikami i uczestniczkami materiałami dodatkowymi (Załącznik 5) oraz słownikiem (Załącznik 6).

Chcesz samodzielnie przygotować i przeprowadzić warsztaty sayBabel na ten lub inny temat? Potrzebujesz więcej informacji? Możesz je znaleźć w zakładce sayBabel lub kontaktując się z nami.

loga