Jak zmienić świat?

(Edycja: Zmienić świat, warsztat 4/4)

Główne cele:

Przygotowanie projektu społecznego odpowiadającego na potrzeby naszych społeczności

Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki: 

Czas: 

2h

Materiały:

Papier (najlepiej z recyklingu / ponownego użytku), długopisy, plakat/flipchart, markery, karteczki samoprzylepne lub niewielkie kawałki papieru, komputer, projektor, głośniki

Przebieg:

 1. Rozgrzewka (20 min)

Zaproś osoby uczestniczące do przedstawienia się (jeśli jeszcze się nie znają). Następnie podziel uczestników i uczestniczki w pary. Zadaniem każdej pary jest rozmowa na zadany temat i postępowanie zgodnie z instrukcjami. Na każdy temat/zadanie przypada 5 minut. Po tym czasie stwórz nowe pary i przejdź do kolejnego tematu i zadania.

Tematy do omówienia i zadania do wykonania:

 1. Opowiedz partnerowi/partnerce o jednym ze swoich sukcesów. Wypisz cechy i umiejętności, które były przydatne w osiągnięciu tego sukcesu. Zapisz każdą cechę/umiejętność na osobnej kartce/post-icie.
 2. Opowiedz partnerowi/partnerce o sytuacji, w której udało Ci się rozwiązać jakiś problem. Wypisz cechy i umiejętności przydatne w rozwiązaniu tego problemu. Zapisz każdą cechę/umiejętność na osobnej kartce papieru/post-icie.

Podsumuj pierwsze dwa zadania, zanim przejdziesz do trzeciego. Zbierz wszystkie kartki z wypisanymi cechami oraz umiejętnościami i posegreguj je tak, by te same cechy/umiejętności znalazły się razem. Przeczytaj na głos, jakie umiejętności pomagają nam osiągać sukcesy i rozwiązywać problemy, i pogratuluj osobom uczestniczącym – mają już to, co jest potrzebne, aby zmienić świat!

Po tym krótkim podsumowaniu ponownie zmień pary i przejdź do trzeciego tematu/zadania:

 1. Jakie wyzwania stoją przed naszą społecznością? Zapisz każdy problem na osobnej kartce.

Pogrupuj problemy tak, by te same czy podobne problemy znalazły się razem. Wykorzystamy je w następnym ćwiczeniu.

 1. Mówienie i pisanie: planowanie projektów społecznych (60 min)

Podziel uczestników i uczestniczki na małe zespoły po 3-5 osób. Zadaniem każdego zespołu jest zaplanowanie projektu społecznego zgodnie z krokami sugerowanymi przez osobę prowadzącą. Co kilka minut, gdy widzisz, że zespoły kończą poprzednie zadanie, przedstaw kolejne. Możesz to zrobić, zatrzymując pracę wszystkich zespołów i prosząc o kilka chwil uwagi, kiedy wyjaśnisz następny krok lub, jeśli grupa jest niewielka, możesz podchodzić do każdego zespołu osobno, podając instrukcje bez przerywania pracy innych zespołów. Wspieraj również te zespoły, które napotkają trudności w którymkolwiek z zaproponowanych kroków.

Zadania dla zespołów:

 1. Przedyskutujcie i wybierzcie spośród problemów wymienionych w poprzednim ćwiczeniu jedno wyzwanie, na którym chcecie się dzisiaj skupić. Możecie też wrócić do zagadnień opracowanych podczas pierwszego warsztatu w tej edycji (Po co zmieniać świat?). 

Każda grupa powinna zakończyć ten krok poprzez wybranie jednego problemu, nad którym wszyscy zgadzają się dalej pracować. 

 1. Przyjrzyjcie się bliżej wybranemu problemowi. Przedyskutujcie i zapiszcie jego przyczyny i konsekwencje. Aby to zrobić, możecie skorzystać z techniki zwanej „Drzewem problemowym”.

Instrukcja do ćwiczenia Drzewo problemowe: Narysuj drzewo na papierze A4. W pniu drzewa umieść problem, nad którym chcesz pracować. W korzeniach zapisz przyczyny, wybranego problemu, zaś w gałęziach konsekwencje. Na przykład, jeśli wyzwaniem, nad którym chcę pracować, jest „brak integracji osób z niepełnosprawnością ruchową”, przyczynami mogą być na przykład: brak odpowiedniej infrastruktury, dyskryminacja, niskie zaufanie osób z niepełnosprawnością ruchową do reszty społeczeństwa, itp. Możesz wejść jeszcze głębiej, próbując zrozumieć, jakie są przyczyny tych przyczyn, a więc dlaczego nie ma odpowiedniej infrastruktury, dlaczego występuje dyskryminacja itp. Rozważając konsekwencje, możemy wymienić na przykład depresję osób z niepełnosprawnością ruchową, utratę potencjału tych osób, braku różnorodności w przestrzeni publicznej, itp. Również w tym przypadku możesz wejść głębiej zastanawiając się, jakie są konsekwencje tych konsekwencji.

 1. Co chcieli/łybyście żeby wydarzyło się zamiast zidentyfikowanego problemu? Poproś uczestników i uczestniczki, aby wyobrazili/ły sobie i opisali/ły przyszłość, którą chcieli/łyby zobaczyć po rozwiązaniu problemu. Co chcą osiągnąć? Jaki jest ich cel? Jaką wizję chcą zrealizować? Uczestnicy i uczestniczki mogą opisać swoją wizję lub ją narysować.
 2. Burza mózgów – zaproś uczestników i uczestniczki do wspólnej burzy mózgów podczas której wypiszą wszystkie możliwe sposoby przejścia od wyzwania do wizji, którą stworzyli/ły w poprzednim kroku. Przypomnij uczestnikom i uczestniczkom o zasadach burzy mózgów: nie ma złych pomysłów, wszystkie powinny zostać zapisane, bez komentarzy i ocen. Pomysły mogą być szalone, irracjonalne lub niemożliwe, na tym etapie nie ma to znaczenia, ponieważ każdy z nich ma szansę pobudzić kreatywność innych osób.
 3. Wybierzcie rozwiązanie, na którym chcecie się skoncentrować. Może być to jedno rozwiązanie spośród wypisanych podczas burzy mózgów lub kilka pomysłów połączonych razem. Najprawdopodobniej jedno wybrane rozwiązanie nie pozwoli uczestnikom i uczestniczkom w pełni zrealizować stworzonej przez nich wizji, ale może być znaczącym pierwszym krokiem w odpowiednim kierunku.
 4. Jakie kroki musicie podjąć? Poproś uczestników i uczestniczki, aby zapisali/ły na karteczkach wszystkie kroki, jakie powinni podjąć, aby przejść od problemu do wizji, aby wdrożyć wybrane po burzy mózgów rozwiązanie. Na przykład, jeśli chcą zorganizować wydarzenie dla nastolatków i nastolatek, by mogli/ły zidentyfikować swoje talenty, marzenia i plany względem przyszłej kariery zawodowej, kroki mogłyby być następujące: stworzenie scenariusza spotkania, promowanie wydarzenia, opublikowanie wydarzenia na facebooku, nawiązanie kontaktu z lokalnymi szkołami, znalezienie sali, zakup materiałów itp.
 5. Zasoby – zaproś uczestników i uczestniczki do dyskusji o zasobach – jakich zasobów potrzebują do zrealizowania założonego planu (np. sala na warsztaty, wsparcie w promocji, etc). Jakie zasoby już mają? Kto może ich wesprzeć?
 6. Jakie mogą być potencjalne przeszkody i wyzwania? Jak uczestnicy i uczestniczki mogą się do nich przygotować lub im zapobiec?
 7. Prezentacja – poproś uczestników i uczestniczki o podsumowanie procesu i przygotowanie 3-minutowej prezentacji dla innych grup na temat ich pomysłu. Nie muszą wymieniać wszystkich kroków, to ich wybór, czym chcą się podzielić z innymi. Jeśli chcą, mogą skorzystać z flipchartu lub komputera z projektorem podczas swojej prezentacji.

Jeśli brakuje Wam czasu, pomiń punkty g i h.

3. Mówienie: prezentacje (20 min)

Zaproś każdy zespół o przedstawienie wyników swojej pracy. Poproś pozostałych uczestników i uczestniczki o informację zwrotną – jak podobał im się prezentowany projekt? Może mogli/łyby go jakoś wesprzeć? Jeśli masz czas i osoby uczestniczące są na to gotowe, możesz również udzielić informacji zwrotnej na temat języka angielskiego, podkreślając mocne strony uczestników i uczestniczek oraz sugerując ewentualne poprawki w słownictwie czy strukturze wypowiedzi.

4. Słuchanie: changemakers (5 min)

Podsumowując, zaproponuj krótki film o changemaker/kach przygotowany przez Ashokę.

5. Podsumowanie (15 min)

Zaproś uczestników i uczestniczki do końcowej rundki. Jak podobały im się warsztaty? Czy jest coś, co chcieli/łyby zrobić, spróbować, wdrożyć po dzisiejszym warsztacie? Na koniec poproś osoby uczestniczące o wypełnienie ewaluacji.

Po warsztatach możesz podzielić się z uczestnikami i uczestniczkami materiałami dodatkowymi (Załącznik 1).

Chcesz samodzielnie przygotować i przeprowadzić warsztaty sayBabel na ten lub inny temat? Potrzebujesz więcej informacji? Możesz je znaleźć w zakładce sayBabel lub kontaktując się z nami.

loga