Camino de Santiago

„Dobrze jest mieć cel podróży przed sobą, ale ostatecznie to sama podróż ma największe znaczenie.” (Ernest Hemingway)

(Edycja: Podróż jako metafora życia, warsztat 2/4)

Główne cele:

Dzielenie się doświadczeniami i przemyśleniami dotyczącymi Camino de Santiago oraz zadawania sobie nawzajem ważnych, znaczących pytań

Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki: 

Czas: 

2h

Materiały:

Długopisy, papier (najlepiej z recyklingu/ponownego użytku), projektor, komputer i głośniki

Do druku:

Przebieg:

  1. Rozgrzewka (15 min)

Zaproś osoby uczestniczące do przedstawienia się (jeśli jeszcze się nie znają). Następnie podziel uczestników i uczestniczki na małe, 3-4 osobowe grupy. Daj osobom uczestniczącym 5-7 minut na podzielenie się w grupach wszystkimi informacjami, jakie kiedykolwiek słyszeli/ły o Camino de Santiago. Jeśli stanie się tak, że w grupie nikt nigdy o Camino nie słyszał, zaproś osoby do pobudzenia wyobraźni i próby odgadnięcia czym Camino jest. Po 5-7 minutach wróć do kręgu i poproś każdą grupę o podzielenie się swoimi przemyśleniami z innymi. W razie potrzeby na koniec możesz podsumować i uzupełnić informacje mówiąc, że Camino de Santiago to droga pielgrzymkowa, a raczej drogi, które zaczynają się w różnych miejscach i kończą w Santiago de Compostela w północno-zachodniej Hiszpanii. Najsłynniejsze Camino zaczyna się w Saint-Jean-Pied-de-Port we Francji, w pobliżu granicy z Hiszpanią i ma długość około 800 km. Każdego roku tysiące ludzi podążają za żółtymi strzałkami, które wskazują drogę w kierunku Santiago. Po drodze znajduje się wiele obiektów – albergue (schroniska), bary itp., które wspierają osoby pielgrzymujące. Choć wciąż są tacy, którzy wybierają się na Camino z powodów religijnych, wiele osób ma dziś innego rodzaju motywacje – niektórzy szukają duchowych przeżyć, inni są w trakcie życiowej zmiany i szukają odpowiedzi na ważne pytania, jeszcze inni  po prostu pragną przygody.

  1. Słuchanie i mówienie: czym jest Camino? (10 minut)

Obejrzyjcie krótki film o Camino. Możesz wybrać na przykład zwiastun słynnego filmu The Way. Jeśli masz dostęp do całego filmu, najlepiej pokazać fragment od 10.30 do 12.15 minuty, kiedy to policjant wyjaśnia głównemu bohaterowi, czym jest Camino. Możesz również wybrać inny krótki film z Youtube, który mówi o Camino i jego znaczeniu. Porozmawiajcie o tym, czego dowiedzieli/łyście się z filmu o Camino i o powodach, dla których ludzie wyruszają w drogę. Pokaż na mapie, którędy przechodzi główne Camino, możesz użyć na przykład tego zdjęcia.

  1. Czytanie i mówienie: doświadczenia z Camino (20 min)

Przyjrzyjmy się różnym doświadczeniom tych, którzy przeszli i przeszły Camino i powodów dla których wyruszyli/ły w drogę. Umieść na ścianach w różnych miejscach sali 4 teksty (Załączniki 1-4) napisane przez osoby, które przeszły Camino (teksty mają różne formy i różny stopień trudności językowej). Poproś uczestników i uczestniczki, by rozeszli się po sali i przeczytali/ły teksty, wybierając ten, który najbardziej do nich przemawia. Mogą również wziąć długopis lub ołówek i bezpośrednio w tekście podkreślić słowa, których nie znają. Po przeczytaniu podsumuj pytając który tekst przemówił do osób uczestniczących najbardziej i dlaczego. Wyjaśnij też podkreślone słowa.

Naklejenie tekstów na ściany pozwala na odrobinę ruchu i przemieszanie się uczestników i uczestniczek. Możesz jednak rozważyć również inne opcje, takie jak wręczenie tekstów osobom uczestniczącym do samodzielnego przeczytania lub zaproszenie do zrobienia zdjęcia tekstom i czytania ze swoich telefonów. Pamiętaj, aby wydrukować teksty używając większej czcionki, tak by były czytelne dla osób słabiej widzących oraz przygotuj alternatywę (na przykład nagraną wersję audio lub dedykowanego asystenta/kę), jeśli spodziewasz się na warsztatach osób niewidomych.

  1. Mówienie i pisanie: zadaj pytanie (20 min)

Podziel uczestników i uczestniczki na małe 3-4 osobowe grupy. Poproś o przedyskutowanie i zapisanie kilku pytań, które chcieli/łyby zadać osobie, która przeszła Camino. Niech spróbują zapisać pytania we właściwy sposób, zarówno z punktu widzenia gramatyki, jak i słownictwa. Po kilku minutach sprawdźcie razem pytania, w razie potrzeby poprawiając je. Oczywiście byłoby wspaniale, gdyby ktoś mógł odpowiedzieć na te pytania. Jeśli jako osoba prowadząca nie miałeś/aś okazji przejść Camino, możesz rozważyć następujące opcje:

Istnieje wiele grup, które zbierają entuzjastów i entuzjastki Camino, więc jeśli nikt z Twoich znajomych nie przeszedł/przeszła Camino, na pewno ktoś z tych grup chętnie podzieli się swoim doświadczeniem. Możesz spróbować na przykład tutaj.

5. Mówienie: Karty Camino (40 min)

Karty Camino to karty przygotowane przez L’Esprit du Chemin – hostel stworzony dla osób pielgrzymujących przez osoby pielgrzymujące, który oferuje gościnność i zakwaterowanie w tradycji prostoty, jakości i inspiracji (https://www.espritduchemin.org/en). Karty Camino są używane przez osoby wędrujące po Camino, by pogłębić swoje doświadczenie.

Podziel uczestników i uczestniczki na pary. Każda osoba losuje jedną z Kart Camino. Pozwól osobom przeczytać kartę i wybrać z niej jedno pytanie, które chcieli/łyby zadać osobie w swojej parze. Daj 1-2 minuty na przeczytanie i wybór pytania, a następnie 3 minuty na omówienie każdego pytania (czyli w sumie 6 minut, ponieważ każda osoba w parze ma swoją kartę i swoje pytanie). Następnie zmień pary, zapraszając uczestników i uczestniczki, by wybrali nową osobę do rozmowy i nową kartę. Zmień pary 3-4 razy, aby osoby uczestniczące miały realną szansę odkryć czym są Karty Camino i porozmawiać z różnymi osobami z grupy. Na koniec wróćcie do kręgu i przedyskutujcie swoje doświadczenia.

Przykładowe pytania, które można zadać osobom uczestniczącym po ćwiczeniu:

6. Podsumowanie (15 min)

Użyj kilku białych kartek A4 lub sznurka, aby stworzyć obraz drogi (Camino) na środku sali. Poproś każdego uczestnika i uczestniczkę, by wybrali jeden przedmiot (klucze, bransoletkę, długopis, itp.) i położyli/ły go na drodze, w zależności od stopnia zadowolenia z warsztatu – początek drogi oznacza niską satysfakcję, koniec drogi oznacza wysoką satysfakcję. Poproś osoby uczestniczące, aby podzieliły się, dlaczego umieściły swój przedmiot w konkretnym punkcie Camino i co wynoszą dla siebie z warsztatu. Na koniec zaproś osoby uczestniczące do wypełnienia ewaluacji.

Po warsztatach możesz podzielić się z uczestnikami i uczestniczkami materiałami dodatkowymi (Załącznik 5) oraz słownikiem (Załącznik 6).

Chcesz samodzielnie przygotować i przeprowadzić warsztaty sayBabel na ten lub inny temat? Potrzebujesz więcej informacji? Możesz je znaleźć w zakładce sayBabel lub kontaktując się z nami.

loga