Metoda

sayBabel to unikalna metoda organizowania warsztatów w języku angielskim na społecznie i ekologicznie ważne tematy. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów rozwijają swoje umiejętności językowe, w tym samym czasie zyskując wiedzę i angażując się w rozmowy na ciekawe i ważne tematy, poznając nowych i różnorodnych ludzi, poszerzając sieć znajomości i zwiększając swoją pewność siebie czy  otwartość. 

Za nami kilka sezonów warsztatów sayBabel i czujemy się gotowi/e do podjęcia kolejnego wyzwania: podzielenia się naszym doświadczeniem z Wami i wysłania idei sayBabel w świat!

Co?

sayBabel to warsztaty prowadzone w języku angielskim na społecznie i ekologicznie ważne tematy. To przestrzeń na szlifowanie umiejętności językowych, ale też zwiększanie wrażliwości, poznawanie ludzi z różnych grup społecznych, poszerzanie sieci znajomych oraz odzyskiwanie motywacji do działania i poczucia sprawstwa. A przede wszystkim – to miejsce dobrej zabawy!

Warsztaty sayBabel mają interaktywną formę, podczas której stosujemy różne metody edukacji nieformalnej, np. interaktywne gry, pracę w grupach, dyskusję, krótkie filmy, zadania kreatywne. Każdy warsztat jest inny. Stawiamy na komunikację i przełamywanie barier w luźnej atmosferze. To nie są lekcje angielskiego – to spotkania w języku angielskim dla osób, które chcą się poznać, zainspirować i razem rozwijać.

Dlaczego?

W sayBabel wierzymy, że każda osoba może przyczynić się do zmiany świata na lepsze.

Większość osób pozostaje obojętna lub zniechęcona w obliczu wyzwań społecznych i ekologicznych, którym musimy stawić czoła, nie wynika to jednak z ich złej woli, a raczej braku wiedzy czy świadomości. Mogą nie być zainteresowani/e szukaniem informacji we własnym zakresie, ale jak jednoznacznie wynika z naszych dotychczasowych doświadczeń – zaczynają interesować się danym tematem społecznym lub ekologicznym, jeśli przedstawiony zostanie w jasny, ciekawy i angażujący sposób. To też jest naszym celem – zachęcanie ludzi do udziału w warsztatach, których efektem, poza zaspokojeniem ich własnych potrzeb, jest poszerzenie świadomości i motywacja do wprowadzenia choć niewielkich zmian w codziennym życiu, tak by stało się ono bardziej odpowiedzialne społecznie i ekologicznie. Język angielski służy więc jako swojego rodzaju przynęta.

Z naszych wcześniejszych doświadczeń wynika, że warsztaty na społecznie i ekologicznie ważne tematy prowadzone w języku angielskim cieszą się większym powodzeniem niż te prowadzone w języku polskim – osoby przychodzą, by szlifować język, a przy okazji poszerzają swoją wiedzę i  świadomość w zakresie społecznie i ekologicznie ważnych tematów.

Pozostałe cele:

Rozwijanie kompetencji językowych

Dzięki rozwijaniu kompetencji językowych osoby uczestniczące zwiększają swoje szanse na rynku pracy; zyskują dostęp do treści publikowanych w języku angielskim, a nie przetłumaczonych lub źle przetłumaczonych na język polski (lub ich język ojczysty inny niż polski); mają możliwość bezpośredniego porozumiewania się z osobami z innych kręgów kulturowych; zwiększają poczucie własnej wartości i pewność siebie.

Poznawanie nowych osób, często innych niż my sami

Na warsztaty sayBabel przychodzą osoby w różnym wieku, z różnym doświadczeniem, pochodzące z różnych krajów (jako że jest to jedna z nielicznych propozycji kierowanych do osób nie mówiących w języku polskim). Poznając osoby pochodzące z różnych grup społecznych osoby uczestniczące poszerzają swoją sieć społeczną, przełamują stereotypy, uczą się doceniać różnorodność i współpracować z osobami, z którymi na co dzień nie mają kontaktu.

Budowanie poczucia pewności siebie

Warsztaty sayBabel zaprojektowane są tak, by osoby uczestniczące mogły podejmować na nich kolejne wyzwania – od dość pasywnego udziału, poprzez zaangażowanie w coraz większą ilość ćwiczeń, wyrażanie swoich opinii na forum w języku angielskim, aż do możliwości współprowadzenia części czy całości warsztatów, a nawet otworzenia własnej grupy sayBabel.

Zachęcanie do działania

Każdy warsztat sayBabel kończy się wspólną refleksją nad rozwiązaniami omawianego społecznego lub ekologicznego wyzwania i zachętą do realnego podjęcia działania, poprzez wprowadzenie choć niewielkich zmian w naszym codziennym życiu.

Dobra zabawa!

Warsztaty sayBabel odbywają się w luźnej, ciepłej i włączającej atmosferze – choć mówimy o sprawach ważnych, skupiamy się raczej na tym, co da się zrobić niż na tym, czego zrobić się nie da. Nasze spotkania to czas, by oderwać się od codziennych trosk, przełamać swój strach przed używaniem języka obcego czy poznawaniem nowych ludzi i po prostu dobrze się bawić!

Jak?

Zasady

Zasady prowadzenia warsztatów sayBabel:

Luźna, ciepła i włączająca atmosfera

Warsztaty sayBabel nie są wykładem czy poważnym zebraniem, to raczej spotkanie znajomych, którzy chcą się razem rozwijać. By zapewnić luźną, ciepłą i włączającą atmosferę:

 • skracaj dystans między osobą prowadzącą a osobami uczestniczącymi np. poprzez mówienie na Ty (w języku angielskim to właściwie jedyna opcja); zaprezentowanie podstawowych informacji o sobie, ciekawostek, raczej niż pełnego CV (chyba że osoby uczestniczące będą miały taką potrzebę); wspominanie o swoich własnych trudnościach w nauce języka, itd.
 • ustawienie krzeseł w sali – ustaw je w kole (lub półkolu jeśli na danym spotkaniu będziecie używać rzutnika), tak by osoby mogły się nawzajem widzieć 
 • bądź otwarty/a, włączający/a, zachęcający/a, cierpliwy/a, życzliwy/a i uśmiechnięty/a i modeluj taką samą postawę wśród osób uczestniczących, podkreślając że wspólnie tworzymy włączającą atmosferę, w której każdy może się czuć swobodnie
 • zachęcaj osoby do nieoceniania innych i wspierania się nawzajem
 • przedstaw na pierwszym spotkaniu (i przypominaj krótko na kolejnych) podstawowe zasady sayBabel lub ustal z grupą Wasze własne zasady, które pozwolą osobom uczestniczącym czuć się bezpiecznie
Aktywny udział osób uczestniczących

Warsztaty sayBabel to głównie interaktywne ćwiczenia i praca w grupach, zachęcające osoby uczestniczące do aktywnego udziału i przełamania bariery językowej. Unikaj długich wykładów, stawiając na bardziej aktywne formy.

Każdy warsztaty i każda edycja sayBabel zaprojektowane są tak, by stopniowo zwiększać stopień trudności. Zaczynamy od rozgrzewki, która pozwala osobom w bezpieczny sposób użyć języka obcego po raz pierwszy i zacząć swobodniej czuć się w grupie, dopiero potem przechodząc do trudniejszych części. Podobnie każda edycja zaczyna się od łatwiejszych tematów, kończąc na ogół na zajęciach wymagających od osób uczestniczących zaprezentowania czegoś przed grupą w języku angielskim.

Zazwyczaj dzielimy warsztaty sayBabel na edycje. Każda edycja to 3 warsztaty na ten sam temat (np. Odpowiedzialna konsumpcja, Podróż jako metafora życia, itd.), dzięki czemu osoby uczestniczące mogą pogłębić swoje zrozumienie danego tematu i poszerzyć słownictwo w jego obrębie. Każdy warsztat jest jednak niezależny i zaprojektowany tak, by osoby uczestniczące mogły wziąć udział w każdym z nich lub tylko w jednym lub dwóch, w zależności od swoich chęci i możliwości.

Stopniowe zwiększanie zaangażowania

Na początku, przynajmniej część osób uczestniczących może czuć się niepewnie mówiąc w języku obcym, szczególnie w grupie nieznanych osób. Nie zmuszaj osób, które nie są gotowe do aktywnego wypowiadania się na forum, zaproponuj raczej powoli zwiększające się zaangażowanie, w indywidualnym tempie.

Przykłady kolejnych stopni zaangażowania:

 • osoba przychodzi na warsztaty, głównie koncentrując się na słuchaniu i zrozumieniu tego, co się dzieje
 • osoba zaczyna więcej mówić, głównie podczas wykonywania ćwiczeń w parach i mniejszych grupach
 • osoba zaczyna wypowiadać się na forum, np. prezentując pracę swojej grupy
 • osoba zaczyna współprowadzić część warsztatów sayBabel, np. proponując i przeprowadzając ćwiczenie na rozgrzewkę
 • osoba współprowadzi cały warsztat sayBabel, otrzymując życzliwą informację zwrotną od lidera czy liderki
 • osoba prowadzi warsztaty na zmianę z liderem/ką lub zakłada własną grupę sayBabel 

Oczywiście zwiększenie zaangażowania może przebiegać w inny sposób i nie musi kończyć się zakładaniem grupy czy nawet współ-prowadzeniem warsztatu. Warto mieć jednak taką opcję z tyłu głowy i zapraszać osoby, które mogą być gotowe do kolejnych wyzwań.

Skoncentrowanie na rozwiązaniach

Choć podczas warsztatów omawiając społecznie i ekologicznie ważne sprawy często wskazywać będziemy na istniejące problemy, ważnym elementem jest rozmowa o tym, co każdy i każda z nas może w związku z danym problemem zrobić. Osoby uczestniczące powinny wyjść ze spotkania z nadzieją, motywacją do zmiany i pomysłami na to, jak realnie mogą choć niewielką zmianę wprowadzić we własnym życiu.

Różnorodność form

Każdy warsztat składa się z różnorodnych form, które pozwolą odpowiedzieć na potrzeby osób o różnych stylach uczenia się. Poza tym, na każdym warsztacie powinny pojawić się elementy związane z mówieniem, słuchaniem, ale też czytaniem czy pisaniem po angielsku (warto zadbać o równowagę również w obrębie danej edycji). Podczas warsztatów korzystamy z metod edukacji nieformalnej, nie mają one nic wspólnego z nauką języka w szkole.

Różnorodność grupy

Różnorodność to słowo klucz! Im bardziej różnorodna grupa, tym większa szansa na przełamywanie stereotypów, wychodzenia poza własną bańkę społeczną, zobaczenie świata z innej perspektywy. Bardzo ważna jest też obecność osób nie mówiących w języku polskim (np. migrantów i migrantek), co motywuje osoby uczestniczące do nie przechodzenia na język polski i próby komunikacji w języku angielskim pomimo bariery językowej. Tworzy też bardziej autentyczną sytuację użycia języka, pozwala na osłuchanie się z różnymi akcentami, itd. Różnorodność powinna odnosić się nie tylko do pochodzenia, ale też płci, wieku, poziomu zaawansowania języka, stopnia sprawności, itd.

Dostępność

Warsztaty sayBabel powinny być dostępne dla jak największego grona osób, co może oznaczać np. zorganizowanie sali dostępnej dla osób poruszających się na wózkach, dostosowanie materiałów lub zapewnienie asysty osobom niewidzącym lub słabowidzącym, itd. Dostępność oznacza również możliwość porozmawiania z liderem/ką przed warsztatami na temat przeszkód, które mogą utrudnić lub uniemożliwić udział osoby w spotkaniu i wspólne zastanowienie się czy i w jaki sposób można na dane trudności odpowiedzieć. Dostępność lider/ki przed warsztatami (np. telefonicznie lub mailowo) może też pomóc osobom obawiającym się udziału np. ze względu na swój poziom języka, introwertyczność, itd. Rozmowa z liderem/ką na temat tego jak warsztaty wyglądają, jaki jest oczekiwany poziom języka itd, mogą pomóc te wątpliwości rozwiać.

Kolejną formą dostępności jest możliwość udziału w warsztatach sayBabel bez względu na swoją sytuację finansową. Warsztaty sayBabel są bezpłatne (choć mogą być wspierane np. przez środki pozyskane z grantów) lub organizowane zgodnie z ideą “płać ile chcesz” – osoby uczestniczące same decydują ile chcą i mogą zapłacić za dane spotkanie, w zależności od zadowolenia z warsztatu i własnej sytuacji finansowej.

Przełamywanie bariery językowej

Naszym celem jest przełamanie bariery w mówieniu, niekoniecznie zaś całkowicie poprawne użycie języka. Dlatego też:

 • Nie poprawiaj na bieżąco błędów, szczególnie błędów konkretnej osoby. Możesz je natomiast zapisywać i podsumować na koniec zajęć bez przywoływania kto dany błąd popełnił.
 • Doceniaj i świętuj każdą wypowiedź i przełamanie bariery językowej, nawet niewielkie.
 • Zwracaj uwagę na to, by mówić wolno, wyraźnie, powtarzać instrukcje jeśli jest taka potrzeba, dobierać słowa odpowiednie do poziomu osób uczestniczących, używać gestów, mimiki, rekwizytów – tak, by osoby budowały w sobie przekonanie, że są w stanie zrozumieć i porozumiewać się w danym języku.
 • Trzymaj się języka angielskiego i nie przechodź na język polski (choć jeśli osoby uczestniczące wspierają się nawzajem w zrozumieniu np. instrukcji ćwiczenia możesz im na to pozwolić, zwracaj jednak uwagę, by pracując w grupach mówili w języku angielskim).
Materiały dodatkowe

Osoby uczestniczące w warsztatach otrzymują listę materiałów dodatkowych (wypisanych na końcu każdego ze scenariuszy), które pozwolą im zagłębić się w temat warsztatu we własnym zakresie. Po niektórych warsztatach, szczególnie tych, na których pojawia się dłuższy tekst do przeczytania, osoby uczestniczące otrzymują również słowniczek z użytymi w tekście/podczas warsztatu słówkami, związanymi z tematem spotkania.

Ewaluacja

Warsztaty sayBabel powinny być jak najbardziej dostosowane do potrzeb danej grupy, lider/ka dostosowuje scenariusz do konkretnych osób uczestniczących. Warsztaty kończą się krótkim, ale konkretnym podsumowaniem i ewaluacją, które pozwolą na bieżąco ulepszać naszą pracę. Na koniec każdej edycji (cyklu trzech warsztatów) warto przeprowadzić dłuższą ewaluację, sprawdzając również np. jakie tematy osoby uczestniczące chciałyby poruszyć na kolejnych spotkaniach, na ile i w jaki sposób chciałyby się włączyć w prowadzenie, itd.

loga